Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft dienend leiding aan het werk van de wijkgemeente.  Hij zorgt o.a. voor samenhang, coördinatie en doelgerichtheid bij de verschillende taken, in eredienst,  pastoraat, diaconaat, missionair werk, jeugdwerk, financiën en beheer, vorming en toerusting. 

Voor de structuur ( wijkkerkenraad, kleine kerkenraad (breed moderamen), moderamen) wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling.

Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. 

In de gevallen waarin de kerkorde dit voorschrijft belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de leden van de wijkgemeente (wijkgemeenteavond). Voor verschillende taken wordt de wijkkerkenraad bijgestaan door commissies.  

Moderamen:
Ds. A.M. Kobes-Gerritsen        Predikant
Dhr. K. Vellinga                       Voorzitter
Dhr. F. Koekoek                      Scriba
Mw. M. van Heijkop                 Assessor

Kleine Kerkenraad:
Ds. J. van der Veen                 Predikant
Ds. A.M. Kobes-Gerritsen        Predikant
Dhr. K. Vellinga                       Voorzitter
Dhr. F. Koekoek                      Scriba
Mw. M. van Heijkop                Assessor
Mw. T. Otter                           Notulist
Dhr. W. Kleijne                       Afgevaardigde Pastorale raad
Dhr. S. De Jong                     Afgevaardigde College van de Diakenen
Dhr. J. Gunnink                      Afgevaardigde Kerkrentmeesters
Mw. C. Ganzevoort                Afgevaardigde Jeugdraad
Dhr. J. Vlaanderen-Oldezeel   Afgevaardigde Taakgroep Liturgie

Grote Kerkenraad:
Dhr. K. Vellinga                      Voorzitter
Dhr. F. Koekoek                     Scriba
Ds. J. van der Veen                Predikant
Ds. A.M. Kobes-Gerritsen       Predikant
Mw. M. van Heijkop               Assessor
Ouderlingen
Diakenen
Ouderling - Kerkrentmeesters
Jeugdouderlingen

Contact / Mail scriba Wijkgemeente Trinitas: F. Koekoek ScribaWijkTrinitas@gmail.com

Copyright © 2014 All Rights Reserved