Taakgroep Liturgie

 

Houdt de kerkdienst u bezig?  Ons wel. En omgekeerd houden wij ons met de dienst bezig. Of meer toegespitst: met liturgie. Wat is liturgie? Hoe is het ontstaan? Welke vormen zijn er?

Over deze en veel meer vragen praten we met elkaar in de taakgroep liturgie. Onze activiteiten zijn daarbij globaal gezien tweeledig: 

Bezinning: we onderzoeken wat liturgie is, en  wat deze doet met ons, en we bezinnen ons op wat mensen in de eredienst samenbrengt.

Ondersteuning: de taakgroep  houdt zich bezig met voorbereiden van, en met het meedenken over een afwisselende invulling van de diensten in en buiten onze gemeente.

Onder Bezinning en Ondersteuning kunnen we een scala aan activiteiten scharen:

 

-  Functie als ‘denktank’: ideeën uitwisselen  en plannen ontwikkelen binnen en buiten de kerk

-  Kennis over liturgie verdiepen, en deze delen met de gemeente

-  Volgen van ontwikkelingen op liturgisch gebied in den lande

-   Op zoek gaan naar spirituele ervaringen. Hoe komen we tot spiritualiteit en sacraliteit?

-    Het nadenken over en het organiseren van bijzondere avonddiensten

-    Voorwaardenscheppend bezig zijn  voor de diensten

-    Mogelijkheden onderzoeken en toepassen om muziek met stem en instrument in de diensten te brengen.

-    Het begeleiden en toerusten van de lectoren

-    Het faciliteren van de liturgische bloemschik-groep

-    De zorg voor het liturgisch centrum en de stilteruimte

 

Genoemde punten zijn opgenomen in een beleidsplan voor de taakstelling, en een jaarplan voor de uitvoering. Daarbij zijn onze predikanten als deskundigen, als specialisten op liturgisch gebied, nauw betrokken. Per jaar wisselend, zijn ze lid van de taakgroep; momenteel is dat Ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen.

In de taakgroep hebben afgevaardigden uit diverse geledingen zitting: o.a. de diaconie, de jeugdraad, de kinderkerk en een specialist in de kerkmuziek. De taakgroep ressorteert onder de Kleine Kerkenraad. Van daar uit ontvangt zij opdrachten. Omgekeerd voorziet de taakgroep de KK gevraagd en ongevraagd van advies op liturgisch gebied. Eén lid heeft namens de taakgroep zitting in de Kleine Kerkenraad.

We ontmoeten elkaar ongeveer 1x per maand. Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte op de agenda om met elkaar te spreken over de individuele motivatie en spiritualiteit.

Als het denken over vorm en inhoud van de eredienst u aanspreekt, bent u van harte welkom in onze kring.

Contact e-mail secretaris: suzannedonker@home.nl

                              

Copyright © 2014 All Rights Reserved