Geloven

Hulp bij geloven
Geloven is een steun voor je en een verrijking van je leven. Maar geloven gaat niet vanzelf. Soms zit je met vragen, soms wil je er met anderen over spreken en soms wil je er veel meer van weten. Onze gemeente organiseert een heel aantal bijeenkomsten en cursussen die je helpen bij geloof en ongeloof. Een overzicht daarvan verschijnt elk jaar in september. U kunt dit overzicht vinden onder Activiteiten : “bouwstenen” . Vrijwel alle bijeenkomsten en cursussen zijn gratis.

Ook kunt u met de wijkpredikant een afspraak maken om over uw geloof en uw leven te spreken.

vraagtekens-300x69

Copyright © 2014 All Rights Reserved