Vredesweek: Raad van Kerken

Gezamenlijke activiteiten en bouwstenen
Datum: woensdag 25 september 19:30

Locatie: Gebouw van het Apostolisch Genootschap

Woensdagavond 25 september om 19.30 uur in het  gebouw van het Apostolisch Genootschap een interactieve inleiding door Dion van den Berg, beleidsadviseur PAX, met

als thema: Hoe draag jij bij aan de vrede.

Hoe worden we ons bewust  van gedachten en uitingen  die polariserend, stigmatiserend, discriminerend e.d.zijn. En hoe op een dusdanige manier op maatschappelijke verschijnselen en gebeurtenissen te reageren die de vrede dichterbij brengt. Daarnaast meer inzicht in redenen, drijfveren, gevoelens die mensen kunnen aanzetten tot negativisme, agressie, zich afzetten tegen en geen verantwoordelijkheid nemen. Hoe daarmee om te gaan als je in contact bent met deze mensen.

 

 

Alle datums


  • woensdag 25 september 19:30
 

Powered by iCagenda

Copyright © 2014 All Rights Reserved