Bouwstenen, Bijbelkring over de Openbaring van Johannes

Gezamenlijke activiteiten en bouwstenen
Datum: maandag 10 december 20:00

Locatie: Trinitas Coehorn van Scheltingaweg 1 Heerenveen

1.     Bijbelkring over ‘de Openbaring van Johannes’

Al jaren lang is er in onze gemeente in het winterseizoen een maandelijkse Bijbelkring. Het doel van die kring is om beter de Bijbel te leren begrijpen. En vooral om in het gezamenlijk gesprek te ontdekken wat de Bijbel ons nu te zeggen heeft.

Het laatste Bijbelboek is ‘de Openbaring van Johannes’. Dit boek heeft door de eeuwen heen mensen op heel verschillende manieren aangesproken. Men heeft er de wereldgeschiedenis mee verklaard en men heeft het einde der tijden ermee voorspeld. Maar in de laatste wereldoorlog preekte prof. Miskotte erover in Amsterdam en dat bemoedigde toen de mensen om in die moeilijke tijd vol te houden. Heel verschillende reacties dus op één en hetzelfde boek.

Tegelijkertijd is voor ‘het gewone gemeentelid’ (als ik ons zo mag noemen) het lezen van dit boek vaak een duister gebeuren. Waar gaat het over, wat wordt er met al die beeldende taal bedoeld?

Redenen genoeg om in de Bijbelkring ons eens met elkaar in dit boek te verdiepen. En wanneer je samen leest, uitleg krijgt over bepaalde delen, erover kunt praten, de vragen die je erbij hebt aan de orde kunt stellen, is de kans groot dat je gaat merken dat ook dit Bijbelboek ons iets te vertellen heeft.

Data:          1 oktober, 5 november, 10 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart en tenslotte op 1 april. Dat is dus op december na steeds de eerste maandag van de maand

Tijd:           van 19.30  uur tot ong. 21.30 uur

Plaats:         Trinitas

Leiding:       ds. Wouter Klouwen (één van de emeriti-predikanten die Heerenveen rijk is)

Info:           bij de gespreksleider, tel. 684352

 

 

Alle datums


  • maandag 1 oktober 20:00
  • maandag 5 november 20:00
  • maandag 10 december 20:00
  • maandag 7 januari 20:00
  • maandag 4 februari 19:00
  • maandag 4 maart 20:00
  • maandag 1 april 00:00
 

Powered by iCagenda

Copyright © 2014 All Rights Reserved