De Maaltijd van de Heer

Gezamenlijke activiteiten en bouwstenen
Datum: maandag 19 februari 19:45

Locatie: Trinitas, C. van Scheltingaweg 1 Heerenveen

Het hoort tot de ‘basics’ van het kerk-zijn dat de gemeente van Christus samenkomt om het Woord van God te horen. Dat het horen van het Woord en het vieren van het avondmaal een twee-eenheid vormen, is in veel gemeenten en voor veel gelovigen in de Protestantse Kerk minder duidelijk.

Vanaf het begin van de christelijke kerk gaan horen van het Woord en vieren van het avondmaal samen. In het avondmaal wordt de werkelijkheid van de vernieuwde gemeenschap tussen God en mensen zichtbaar en voelbaar. De deelnemers aan deze maaltijd worden in deze gemeenschap

opgenomen en gaan er zelf actief aan deelnemen. ‘Back to basics’ vraagt om een nadere bezinning op de plaats van het avondmaal in het leven van de gemeente. De Synode van de Protestantse Kerk roept voorgangers en kerkenraden op om deze bezinning een plaats te geven in de gemeenten.

In de Protestantse Gemeente Heerenveen vindt een bezinningsmoment plaats op maandag 19 februari 2018, vanaf 19.45 uur. Nadat we stil hebben gestaan bij de brochure "De Maaltijd van de Heer" (zie www.protestantsekerk.nl/avondmaal) gaan we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek.

Datum:             19 februari 2018

Tijd :                 19:45 – 21:45 uur

Plaats:             Trinitas

Informatie: ds. P.J. de Buck email: pjdebuckintrinitas@xs4all.nl of  tel. 06-30382415

 

 

Alle datums


  • maandag 19 februari 19:45
 

Powered by iCagenda

Copyright © 2014 All Rights Reserved