Wijkgemeente Trinitas


 
Missionstatement: De Protestantse Gemeente van Heerenveen wil een actieve, laagdrempelige
geloofsgemeenschap 
zijn waarin wij:


- God (in Christus) en elkaar kunnen ontmoeten.

- Naar vermogen in en door Gods Geest meewerken aan Gods Koninkrijk door in de veranderde wereld oog en oor te hebben
  voor wat de wereld (schepping) nodig heeft.

- Vanuit bewogenheid en gemeenschapszin ons geloof verdiepen en handen en voeten geven.Copyright © 2014 All Rights Reserved