Pastoraat

 

‘Onder pastoraat verstaan wij de belangeloze en gerichte aandacht voor de ander, zowel vanuit de kerkenraad als tussen de gemeenteleden onderling.

Naast het met enige regelmaat benaderen van mensen om met hen in gesprek te komen, willen we ook gericht aandacht geven aan mensen in bijzondere levensomstandigheden.

 

De kring van mensen die zich daarmee bezig houdt, beperkt zich, zoals gezegd, allang niet meer tot de beroepspastores, de ouderlingen of andere kerkenraadsleden.

De omslag die op andere terreinen van het gemeenteleven al eerder werd gemaakt, van vacaturegericht naar gavengericht werken, wordt ook binnen het pastoraat meer en meer gemaakt.

Dat betekent dat ook voor wat betreft het bezoekwerk meer en meer een beroep zal worden gedaan op gemeenteleden, die samen inhoud geven aan het wijkwerk.

Op deze manier willen we als gemeente van Jezus Christus proberen inhoud te geven aan “het omzien naar elkaar”.

 

Meer weten?   Mail ons : Pastoraat Wijkgemeente Heerenveen-Zuid

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved