Missionaire werkgroep

  

Vanaf september 2007 is een missionaire werkgroep in de wijkgemeente Heerenveen-Zuid actief om, zoals zij het zelf verwoorden: ‘Nieuwe initiatieven te ontwikkelen in Oudeschoot en ook daarbuiten, waardoor wij als kerk zichtbaarder zijn in de eigen wijk en eigen woonomgeving’.

In Oudeschoot en in de wijk De Akkers participeert de missionaire werkgroep inmiddels al enkele jaren in bestaande initiatieven, zoals het instellingenoverleg, wijkplatform en burenhulpprojecten.

Ook worden er, in goede samenwerking met plaatselijk belang in Oudeschoot, maandelijkse maaltijden georganiseerd bij de Sionskerk (Samen aan tafel)

Andere in het oog springende activiteiten van de missionaire werkgroep de laatste jaren zijn:

het filmhuis, waar twee keer per jaar maatschappelijk gerelateerde films worden vertoond en de preek van de leek, waarmee bewust een podium wordt geboden in de kerk aan iemand uit de sport, de politiek of uit de samenleving, die een maatschappelijk onderwerp belicht en daarmee het gesprek opent tussen mensen van de kerk en die daar niet bij zijn aangesloten.

Voor meer informatie over deze en andere missionaire activiteiten kunt u contact opnemen met:

Joke Voorintholt, e-mailadres: j3r@live.nl

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved