Ziekte

 

Betrokkenheid en medeleven zijn belangrijk als het leven zijn gewone gang gaat, maar nog veel belangrijker als je met ziekte te maken krijgt. Dan is het belangrijk dat er iemand is die naar je luistert, die er is om je te troosten en die je mogelijk bemoedigen kan.

Wij proberen – naar ons vermogen – die troost te bieden.

Belangrijk daarbij is wel dat u ook in dat geval zelf contact zoekt met de kerk.

En bijvoorbeeld bij ziekte of ziekenhuisopname zelf contact opneemt met één van de wijkpredikanten.

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved