Geboorte

Wij delen als kerk graag in de zorgen en in de vreugde van mensen.

Laat het ons daarom weten wanneer jullie een kindje hebben gekregen.

Op die manier kun je je kind ook laten inschrijven in de ledenadministratie van onze kerk.

Ook wanneer jullie je kind niet willen laten dopen, kan hij of zij nog wel ingeschreven worden bij de kerk.

 

Voor het dopen van je kindje kun je contact opnemen met één van de wijkpredikanten.

 

Het dopen gebeurt in een dienst op zondagochtend. In de weken voorafgaand aan deze dienst vinden er één of twee gesprekken plaats tussen de predikant en de ouders. Daarin gaat het o.a. over de achtergrond en de betekenis van de doop en de reden waarom je ervoor kiest je kind te laten dopen. 

Ook de invulling van de doopdienst gaat in overleg met de predikant. Samen met hem of haar kijk je naar passende liederen en teksten.

 

Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.

 

Sommige ouders willen hun kind liever niet laten dopen. Het is dan ook mogelijk dat het kind gezegend wordt in een dienst op zondagochtend.

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved