Skip to content

Help! ik ruik gas

Bij de funderingswerkzaamheden werd een gasleiding, die niet op tekening stond, geraakt. Dit gaf wel enige hilariteit omdat politie en brandweer ter plaatse kwamen en dat trekt natuurlijk publiek.
De buis, midden in beeld was de boosdoener en zal nu helemaal buiten de fundering worden omgelegd.

Er wordt hard gewerkt en hier wordt nauwkeurig de plaats van de staalconstructie bepaald.

Verbouw Sionskerk

De bouwcommissie met een aantal vrijwilligers heeft afgelopen zaterdag 12 mei de aftrap gegeven voor de verbouwing van de Sionskerk.
De heg tussen het kerkplein en de grote (groene) parkeerplaats heeft ten koste van menige zweetdruppel het loodje moeten leggen.

Verbouw en onderhoud Sionskerk.


Na een lange tijd van voorbereiding zal binnenkort begonnen worden met groot onderhoud en verbouw van de Sions-kerk. De voorbereiding is begonnen met het nadenken over een open en uitnodigende hal en ingang. Nadat er een plan van eisen is opgesteld is er begonnen met alles in kaart te brengen : onderhoud en verbouw.
Een bouwcommissie heeft dit allemaal in kaart gebracht en voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters. Een ge-zamenlijke commissie heeft de plannen uitgewerkt en dit plan is goedgekeurd door de Wijkkerkenraad van Heeren-veen-Zuid, het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad.
Het complete plan is op 5 april gepresenteerd in een Wijkgemeenteavond en met applaus ontvangen. Architect Harm Tigchelaar heeft op die avond uitgelegd welke keuzes er gemaakt zijn en waarom. Hij was zo vriendelijk om een afbeel-ding van het toekomstige gebouw ter beschikking te stellen, zie rechtsboven.
De Sionskerk is gebouwd in 1965 en de esthetische kwaliteit van het gebouw mag door verbouw niet aangetast worden. Om het gebouw duurzamer en zichtbaarder te maken is voor een ontwerp gekozen waarbij de hal lichter en ruimer wordt en waarbij de nieuwe ingang een lichtinval krijgt van boven (hemels licht). De ingang van de kerkzaal wordt van glas zodat het open en licht wordt. Hierdoor is de kerk niet alleen het religieuze middelpunt, maar krijgt het ook een meer sociale, maatschappelijke en culturele aantrekkingskracht.
De moderne uitstraling en de hoogte van de uitbreiding presenteert de kerk opnieuw aan haar omgeving. Bewust is ge-kozen voor een hoogteaccent om de zichtbaarheid te vergroten maar ook om op een symbolische manier de kerk te verbinden met de hemel.
Naast de verbouw moet er ook nog onderhoud gepleegd worden aan de kerktoren en aan de muren binnen en buiten. Ook het kerkplein moet aangepakt worden en hiervoor is maar een beperkt budget beschikbaar. Daarom vragen wij: wie wil helpen bij het aanpassen van het kerkterrein zodat het weer jaren mee kan? We denken hierbij aan handwerks-lieden en ook aan mensen die materiaal beschikbaar hebben.
We verwachten dat er zeer binnenkort begonnen kan worden en dat het werk in de loop van de zomer afgerond kan worden. Wilt u helpen? Geef u dan op!!
U kunt bellen naar 0513 – 633102 of 06- 23102777, maar ook mailen naar stoffelbaas@gmail.com.
Wijkkerkenraad Heerenveen-Zuid