Skip to content

“…Ooit zal het vrede zijn…”

“…Ooit zal het vrede zijn…”
Dat was het zeer toepasselijke thema bij de kerkdienst op Bevrijdingszondag 5 mei in de Sionskerk in Heerenveen-Zuid.
Deze bijzondere dienst werd geleid door ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
en de Chr. Brassband Advendo, o.l.v. dirigent Chris te Hennepe, zorgde voor de muzikale ondersteuning en begeleiding.
We zongen liederen over vrede, zagen een filmpje over de bevrijding van ons land in 1945 ,
maar ook indringende beelden van de oorlog in Syrië: we vroegen ons af wanneer zij hun bevrijdingsdag mogen vieren…..
Vóór in de kerk stond de zgn. Vredesmuur en ds. Kobes nodigde de kerkgangers uit om de bij binnenkomst uitgedeelde enveloppen ( met daarin een pen ) te beschrijven met een woord of een gedachte die bij je opkomt als het om begrippen als oorlog en vrede gaat.
De beschreven enveloppen werden ingezameld en op de Vredesmuur geplakt.
Ds. Kobes las daarna een aantal van deze teksten voor, de foto geeft hiervan een kleine impressie.

Ook de kinderen van de Kindernevendienst hebben tijdens hun eigen dienst ook erg hun best gedaan :
op vlaggenlijnen hebben ze hun eigen woorden over het thema oorlog en vrede geschreven.


Onder het slotlied werd de Vredesmuur, helemaal volgeplakt met de op de enveloppen geschreven teksten, naar de hal gebracht.
Veel kerkgangers hebben bij het verlaten van de kerk nog even bij de Vredesmuur met teksten gekeken.
We kunnen terugzien op een bijzondere dienst, op een bijzondere dag!

Werkgroep Eredienst Prot. Wijkgemeente Heerenveen-Zuid.

liturgische schikking Aswoensdag Skoattertsjerke

Uitleg bloemschikking Aswoensdag 6 maart 2019

Aswoensdag
uit stof gevormd,
tot stof terugkeren,stof tot overdenken:
geheim van leven,
geen vorm zonder inhoud.

In eenzaamheid bidden is als een witte tulp die openstaat naar de hemel.
Een grove jute lap als herinnering aan het boetekleed.
De verdroogde Buxus symboliseert het vasten.
In de wintertijd is er veel snoeihout beschikbaar;
els en berk beginnen te bloeien en de wilgenkatjes verwijzen naar de lente.
Snoeien betekent: ruimte scheppen voor nieuw leven.
Snoeihout herinnert daaraan.

Terugblik Kerstnachtdienst Skoattertsjerke 24-12-2018

“…Wees niet bang…”, dat was het centrale thema in deze dienst.
In de eerste twee hoofdstukken van het Lucas-evangelie lezen we dat een engel namens God een bericht aan Zacharias, aan Maria en aan de herders brengt.
En elke keer gaat die boodschap vergezeld van de woorden: “…Wees niet bang…”.
Maar er is vandaag de dag nog zoveel om bang voor te zijn, er is zoveel dat ons angst aanjaagt.
Op de liturgietafel was met “stenen” een begin van een muur van angst opgebouwd.
Op verschillende plekken in de kerk bleken nog tien “stenen” te liggen, met daarop begrippen die met bang en angst te maken hebben.
Ds. Bloemendaal vroeg de kerkgangers die stenen te laten zien, ze werden bij de andere “stenen” op de tafel gelegd en zo ontstond er een “muur van angst.”Aansluitend op het bouwen van deze muur zongen we :

Een muur van angst, stenen vol zorgen,
duistere nacht – geen enkel licht.
Mens zonder hoop – geen zicht op morgen,
door angst en vrees gaan deuren dicht.

Maar het wordt Kerst! De geboorte van Jezus zet alles op z’n kop!
Bang zijn en angst hebben zullen niet het laatste woord hebben!
Daarom hebben we de muur van angst afgebroken en een nieuwe muur gebouwd,
met als basis “stenen” met de tekst “muur van hoop”.
Deze “muur van hoop” hebben we verder opgebouwd van “stenen” waarop de tekst :
“…Want in de stad van David is een Redder geboren…”We hebben de uitwerking van het thema “…Wees niet bang…” afgesloten met het zingen van de volgende woorden :

Stenen vol hoop, muur vol vertrouwen,
God zond zijn Zoon voor ons op aard.
Hij zal zijn plan voor ons ontvouwen,
is onze liefde meer dan waard.
Immanuël : Ja, God is met jou,
zo klonk toen eens Gods woord :
nog wordt die stem gehoord.

Liturgische schikking Kerst Sionskerk en Anna Schotanus

Thema: Licht op aarde in een mens Kleur: wit

Licht breekt door
in het duister van de nacht
en straalt in een klein kind,
in een kleine stad.

Een kind
dat als Licht van de wereld
op aarde verschijnt,
als een kiem van nieuw leven
in het Licht van de Ene

Eeuwige, kwetsbare,
brood voor ons.
Schenk ons ogen
voor dit Licht
opdat ook wij stralen.

Licht van ons leven,
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien,
beschouwen en doen.Liturgische schikking 4e Advent

De ontmoeting
Kronkeltakken als symbool van onrecht en verlatenheid.
Kaapse viooltjes als symbool van bescherming en ontferming.

Als twijfel ons raakt
als wij roepen om de ander
om trouw en ontferming
Ontsteek dan het licht van de vierde kaars.
Licht sta ons bij en leid ons naar
de ontmoeting en het nieuwe begin.

Volg de Ster...Jozef en Maria op reis naar Bethlehem

Jozef en Maria namen ons, in de mooi versierde Sionskerk, mee op reis naar Bethlehem.
Een zware reis omdat Maria in verwachting was. Het lukte Jozef niet een ezel te vinden maar gelukkig...er was een rolstoel aanwezig.
Wat fijn dat ze onderweg zoveel lieve mensen (engelen) tegen kwamen. Van de één kregen ze een dekentje, een ander gaf een flesje water of een kussen om op te zitten...
ook was er iemand die, toen Jozef was gevallen, een pleister op zijn broek kwam plakken !
Het was een lange reis. In Bethlehem was het druk en waren alle hotels vol geen slaapplek meer te vinden. Hoe moest dat nu?
Gelukkig was er nog een schuurtje waarin ze mochten slapen.

Die nacht werd het kindje Jezus geboren.
En bij een geboorte is er altijd kraamvisite. Eerst kwamen er herders. Ze hadden van engelen gehoord dat Jezus was geboren en dat ze Hem konden vinden door de ster te volgen. Daarna kwamen ook enkele koningen en koninginnen. Het feest was compleet.Tussen alle hoogtepunten door zongen we samen, met de muziekband Tjapie, bekende kerstliederen. Het gezamenlijk muziek maken, met verschillende muziekinstrumenten, viel bij iedereen erg in de smaak.
Door de rockband van Ateliers Majeur was het feest compleet. Zij speelden de sterren van de hemel. Geweldig wat waren ze goed ! Het bleef nog lang onrustig in de Sionskerk.

Organisatie: Zorgpastoraat.nl -- Voor meer informatie: info@zorgpastoraat.nl

Symboliek bloemschikking 2e Advent

nieuw begin
Hangende berenklauw als symbool dat alles wat Gods bedoeling onderdrukt, omgekeerd wordt. Cyclaam staat bekend als de Mariabloem, zij draagt het leven. De vlekken op het blad zijn voorboden van de vroegtijdige dood van haar zoon.
Als wij in onrecht uitzien naar
Omkeer
Respect
Verzoening
Ontsteek dan het licht van de tweede kaars.
Licht sta ons bij en leid ons
Naar geloof in een nieuw begin.