Skip to content

Volg de Ster...Jozef en Maria op reis naar Bethlehem

Jozef en Maria namen ons, in de mooi versierde Sionskerk, mee op reis naar Bethlehem.
Een zware reis omdat Maria in verwachting was. Het lukte Jozef niet een ezel te vinden maar gelukkig...er was een rolstoel aanwezig.
Wat fijn dat ze onderweg zoveel lieve mensen (engelen) tegen kwamen. Van de één kregen ze een dekentje, een ander gaf een flesje water of een kussen om op te zitten...
ook was er iemand die, toen Jozef was gevallen, een pleister op zijn broek kwam plakken !
Het was een lange reis. In Bethlehem was het druk en waren alle hotels vol geen slaapplek meer te vinden. Hoe moest dat nu?
Gelukkig was er nog een schuurtje waarin ze mochten slapen.

Die nacht werd het kindje Jezus geboren.
En bij een geboorte is er altijd kraamvisite. Eerst kwamen er herders. Ze hadden van engelen gehoord dat Jezus was geboren en dat ze Hem konden vinden door de ster te volgen. Daarna kwamen ook enkele koningen en koninginnen. Het feest was compleet.Tussen alle hoogtepunten door zongen we samen, met de muziekband Tjapie, bekende kerstliederen. Het gezamenlijk muziek maken, met verschillende muziekinstrumenten, viel bij iedereen erg in de smaak.
Door de rockband van Ateliers Majeur was het feest compleet. Zij speelden de sterren van de hemel. Geweldig wat waren ze goed ! Het bleef nog lang onrustig in de Sionskerk.

Organisatie: Zorgpastoraat.nl -- Voor meer informatie: info@zorgpastoraat.nl

Symboliek bloemschikking 2e Advent

nieuw begin
Hangende berenklauw als symbool dat alles wat Gods bedoeling onderdrukt, omgekeerd wordt. Cyclaam staat bekend als de Mariabloem, zij draagt het leven. De vlekken op het blad zijn voorboden van de vroegtijdige dood van haar zoon.
Als wij in onrecht uitzien naar
Omkeer
Respect
Verzoening
Ontsteek dan het licht van de tweede kaars.
Licht sta ons bij en leid ons
Naar geloof in een nieuw begin.

Bloemschikking 1ste Advent 2018

Als in donkere dagen
Onze gedachten verstrooien
Duisternis ons hart omvat
Ontsteek dan het licht van de eerste kaars.
Licht sta ons bij en bericht ons
Van het teken van verwachting en hoop.


Liturgische bloemschikking bevestiging ambtsdragerDe rode roos in de schikking symboliseert broeder Bouwe Kuit, die vandaag als diaken bevestigd wordt.
De 5 schutbladeren van de roos staan voor geheimhouding en vertrouwen.
De veelkleurige bloemen verbeelden de gemeente van waaruit de ambtsdrager geroepen is tot zijn taak.
Dat hij zijn werk mag doen ter ere van onze drieenig God, uitgebeeld in de 3 witte rozen.
De groene bladeren en de altijd groene hedera verwijzen naar de trouw van God.

Liturgische bloemschikking Startzondag 23 september 2018Samenbinden
Twee rozen en drie stammen
Je gedragen weten door geloof, hoop en liefde, of zo je wilt door Vader, Zoon en Geest: drie berkenstammen, samen gebonden met band, vormen de basis.
De witte roos is door haar schoonheid en geur een symbool van liefde.
De groene slinger verbindt het geheel.

Een mens,
een tochtgenoot
die lief en leed deelt,
die ruimte schept
voor eigen leven.
In vertrouwen
samen en alleen
vrucht dragen,
samen binden,
woord en antwoord zijn.
Daar bloeit liefde.

Boottocht op 13 juni

Boottocht 2018 van de wijkgemeente Heerenveen-Zuid.

Op woensdag 13 juni jl. lag in de haven van Heerenveen de rondvaartboot van de familie van Dijk met de naam “Waterpoort” al op ons te wachten.
De deelname was dit jaar overweldigend. 102 mensen hadden dit jaar aangegeven mee te willen. Nu dat wordt dan even deskundig geregeld
door onze diaconie. De gasten kwamen uit Anna Schotanus, Heremastate en uiteraard uit de wijkgemeente Heerenveen-Zuid.
Nadat iedereen een plekje gevonden had en er nauwkeuring was gecontroleerd of inderdaad iedereen aan boord was, konden we vertrekken.
Met een blik op een deel van de industrie van Heerenveen zetten we vaart richting Vegelinsoord en zo verder. Ludze heette ons namens de diaconie van harte welkom en sprak de wens uit dat we er een mooie dag van zouden maken. Een dag in het teken van Mienskip, dus met elkaar praten, zingen en eten en wat nog meer. Inmiddels was iedereen ook voorzien van koffie met cake.
Lammert Mink en Myrijam Lindemann waren weer aanwezig voor de muzikale noot. En dat is deze beide mensen wel toevertrouwd.
Wat was er weer veel te zien onderweg, De Oude Schouw, Terhorne en noem maar op. Paarden en koeien in de wei, vogels aan land en in het water. Andere recreanten die met een hartelijk handopsteken ons groeten. Wat is het toch mooi op het water.
Inmiddels waren we al in Grou aanbeland en daar werd een maaltijd aan boord gebracht. Aardappelen, groente, het vlees gebracht door de schipper zelf, en noem maar op. Na een gebed door Genoveva kon er heerlijk gegeten worden. En met ook nog ijs als toetje, nou wat wil je dan nog meer. Ja een knippertje misschien. Maar daar kwam deze dag niets van. Want vanuit Grou het Pikmeer op door de Alde Feanen, en zo verder dan komt er van even slapen niets. Daarvoor is er teveel te zien. Wat een geweldig grote boten afgeladen met containers en weet ik veel. Dat ze onder dat gewicht niet zinken zal wel voor velen een raadsel blijven.
O ja en er werd ook weer gemusiceerd en volop meegezongen. En tijdens de thee een geweldig optreden van onze topartiest Sjoerd van Dijk. Want ja als je de beste bent bij een zangwedstrijd, dan kun je vandaag niet achterblijven. Geweldig wat deze man allemaal nog ten gehore kan brengen. Zijn topper was uiteraard “Ketelbinkie”, waarbij iedereen volop mee kon zingen.
En ja dan is daar alweer Heerenveen in zicht en komt er een einde aan deze dag. Wat was het weer mooi en wat was alles goed geregeld. Na dankwoorden aan iedereen, trokken we dankbaar en tevreden huiswaarts. Nu al uitziende naar volgend jaar.

Liturgische bloemschikking bevestiging ambtsdragers

Uitleg bloemschikking Ambtsdragers zondag 27 mei 2018:


Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Liturgische bloemschikking Pinksteren 2018

Uitleg bloemschikking voor Pinksteren zondag 20 mei 2018In naam van ons geloof
hebben we het recht en de plicht
in vuur te raken voor dingen van deze aarde.
De 11 rode bloemen geven de leerlingen weer
die in de windstreken worden heen gezonden.
Het in bogen geschikte gras stelt de aarde voor.