Skip to content

DOLKENSTEKERS in Natuur en Gods SCHEPPING.

In een persoonlijke hartenkreet stelt Amersfoorter Koos van Noppen prangende vragen aan geloofsgenoten. Waarom onderscheiden christenen zich niet als het gaat om zorg voor de schepping? Hij stelt nogal wat aan de kaak, en hij vergelijkt ‘ons christenen’ met de vernielers van ‘de Nachtwacht’ van enkele jaren geleden!
Van Noppen is o.a. actief voor de Amersfoortse groep van A Rocha en is met zijn vrouw betrokken bij verschillende lokale, groene initiatieven. Hij kiest ervoor om via de site van A Rocha zijn pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ openbaar te maken.
Zie: http://nederland.arocha.org/nl/news/snijden-in-de-nachtwacht/

Hij is werkzaam in de orthodoxe hoek van de kerk. Eerder sprak hij bij ‘Het VERMOEDEN’. Ook dat is terug te zien,
via: https://tvblik.nl/het-vermoeden/koos-van-noppen .
En een impressie van pamflet hebben we zomer 2018 in ons kerkblad DE KERN laten plaatsen, maar het is evengoed actueel en het is een appél. Het hele pamflet vindt je onder: http://www.theoblogie.nl/messentrekkers-bij-de-nachtwacht/


Categorieën: Groene Kerk

Wat is vaak het plezierigste onderdeel van een vergadering?

Wat is vaak het plezierigste onderdeel van een vergadering?
Onder het genot van een hapje en een drankje een genoeglijk gesprek voeren met iemand waar je interesse naar uit gaat of die je wat vertellen wil. Het informele moment halverwege of aan het eind van het officiële en serieuze onderhoud.
De pauze dus!

We hadden daarom op woensdagavond 6 februari een vergadering, letterlijk een samenkomst, met een inleiding van zo’n tien minuten en een pauze van bijna twee uren. In de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk vierden we de interreligieuze ontmoeting. Wij doen dit als Raad van Kerken en Islamitische Verenigingen in Heerenveen al weer een aantal jaren en dit keer was de Doopsgezinde Gemeente de gastkerk.
Alle leden van de R.v.K. hadden zich thuis in de keuken uitgeleefd en namen trommels en schalen lekkers mee. Wanneer we in de Moskee zijn kun je je ook achter het gebak verstoppen en bovendien, het bevordert het genoeglijk gesprek. Er werden dan ook naast allerlei informatie over thuis, familie, geloof, werk, Turkije, vakantie, Marokko, en cultuur zelf recepten uitgewisseld.
Er waren vijf tafels waar zes personen rond “het theelichtje” (tip voor de volgende keer) gezellig kletsten en na een half uurtje werd gevraagd of de helft van het gezelschap een andere tafel wilde opzoeken. Er was dus sprake van wisselende contacten in een bijzonder gezellige en voor herhaling vatbare ontmoeting.

Namens de Contactgroep Siep.

AANDACHT in de kerk, op meerdere gebieden.

We zijn al een tijdje Groene Kerk en dat moet niet ‘gewoon’ worden! Of misschien eigenlijk wel: het is gewoon om aandacht te besteden aan Gods Schepping en onze verantwoordelijkheden als ‘rentmeesters’. Daarom benaderen we u regelmatig met verzoeken, informatie en aanmoedigingen. We zoeken medestanders, want samen staan we sterk! Als Taakgroep DUURZAAMHEID stellen we ons ten doel om elk jaar stappen vooruit te zetten om in onze kerk en omgeving meer aard-vriendelijk te worden, zeg maar ‘te vergroenen’. Zie het volgende schema van 6 aandachtspunten:


U ziet het. Er is voor ieders’ belangstelling wel iets in te brengen. Voor al deze werkvelden zoeken we mensen, hulptroepen, en ideeen. Wie doet er met ons mee? WELKOM.

19e Blog (2019, week#06)

Categorieën: Groene Kerk