Skip to content

Terugblik Kerstnachtdienst Skoattertsjerke 24-12-2018

“…Wees niet bang…”, dat was het centrale thema in deze dienst.
In de eerste twee hoofdstukken van het Lucas-evangelie lezen we dat een engel namens God een bericht aan Zacharias, aan Maria en aan de herders brengt.
En elke keer gaat die boodschap vergezeld van de woorden: “…Wees niet bang…”.
Maar er is vandaag de dag nog zoveel om bang voor te zijn, er is zoveel dat ons angst aanjaagt.
Op de liturgietafel was met “stenen” een begin van een muur van angst opgebouwd.
Op verschillende plekken in de kerk bleken nog tien “stenen” te liggen, met daarop begrippen die met bang en angst te maken hebben.
Ds. Bloemendaal vroeg de kerkgangers die stenen te laten zien, ze werden bij de andere “stenen” op de tafel gelegd en zo ontstond er een “muur van angst.”Aansluitend op het bouwen van deze muur zongen we :

Een muur van angst, stenen vol zorgen,
duistere nacht – geen enkel licht.
Mens zonder hoop – geen zicht op morgen,
door angst en vrees gaan deuren dicht.

Maar het wordt Kerst! De geboorte van Jezus zet alles op z’n kop!
Bang zijn en angst hebben zullen niet het laatste woord hebben!
Daarom hebben we de muur van angst afgebroken en een nieuwe muur gebouwd,
met als basis “stenen” met de tekst “muur van hoop”.
Deze “muur van hoop” hebben we verder opgebouwd van “stenen” waarop de tekst :
“…Want in de stad van David is een Redder geboren…”We hebben de uitwerking van het thema “…Wees niet bang…” afgesloten met het zingen van de volgende woorden :

Stenen vol hoop, muur vol vertrouwen,
God zond zijn Zoon voor ons op aard.
Hij zal zijn plan voor ons ontvouwen,
is onze liefde meer dan waard.
Immanuël : Ja, God is met jou,
zo klonk toen eens Gods woord :
nog wordt die stem gehoord.

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel