Bouwstenen / Activiteiten

   

 stenen    pdf-icon

19 mei: Bouwsteen 34 -  Pakistaanse Maaltijd

 

Verslag en foto's bouwsteen 24:  Kunst in de Kerk. 

 

Bouwstenen, stenen om te bouwen.

Maar de enorme stapel op de foto van de omslag van het bouwstenenboekje lijkt mij daarvoor minder geschikt.
Het zijn brokken natuursteen van verschillende vorm en omvang.
Stenen die bedoeld zijn om de kwetsbare oevers langs onze meren en vaarten te beschermen tegen afslag.
Ik zie op de foto een grote berg beloften van mogelijkheden, kracht en weerbaarheid.
Hiermee kun je een flink fundament leggen om met vertrouwen en in veiligheid de toekomst tegemoet te zien.
Door de verschillende formaten zoekt elke steen zijn plekje en krijg je een stevig geheel.
Maar, het grootste gedeelte van de stenen zie je straks niet meer.
Ze verdwijnen voor altijd onder water waar ze trouwens juist heel functioneel zijn.
Zij vormen de dragende massa. Een soort stille kracht.
We klagen wel eens dat “de kerk” steeds kleiner wordt. De vergrijzing en de afkalving (!), niet alleen van het aantal leden, maar ook van geloofszekerheden hangen ons dreigend boven het hoofd.
Maar wie zich verdiept in de reuring die ook door Vorming en Toerusting wordt veroorzaakt, merkt dat bijna alle nu nog meelevende gemeenteleden ook actief betrokken leden zijn.
De laag stenen onder water zie je niet, maar je bemerkt ze wel.
In elke Kern staat een bladzij vol activiteiten. Ieder die dat wil kan zich bijna elke dag laten vormen. En hoe veelzijdiger de toerusting, hoe beter men in staat is om geestelijk in balans te raken.
En hoe meer je je verdiept (!) hoe meer je beseft dat je deel uitmaakt van deze bonte verzameling die de kerk mag dragen.
Op de kleine foto op de achterkant staat niet meer die grote berg centraal, maar zie je wel hoe zij de garantie is voor een beloftevolle en bloeiende wereld.
 
Namens de werkgroep V.en T. Siep van der Zee  
 

Inhoudsopgave:

 
Gesprekskring
 
3. Gemeente-groei-groepen 
4. Geloofsleerlingen
12. Onzichtbaar gedragen  
Cursus
 
16. Micha-morgens 
Spreker
 

Muziek- / Theatervoorstelling
 
25. Grenzeloos - De Voorbespreking
Doe-groep
 
31. Lunch voor liefhebbers 
32. Gebedsgroep 
33. Kinderkoor 
36. Groot Heerenveens Kerstkoor en Kinderkerstkoor in Sportstad 
 
Adressenlijst van de leden van de Taakgroep Vorming en Toerusting
 
e-mail Vorming en Toerusting: vormingentoerustingpghv@outlook.com

                

 

 

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved