Giften en legaten

De kerk en de fiscus

Uw gift en/of legaat is aftrekbaar voor de fiscus mits de ANBI-gegevens staan vermeld.

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente Heerenveen downloaden of bekijken.

Aftrek giften

Ongetwijfeld voor velen geen geheim, maar niettemin goed om nog eens op te wijzen: de belastingdienst geeft u onder voorwaarden een deel terug van het geld dat u aan de kerk geeft in vorm van de vaste vrijwillige bijdrage of als bijdrage in de collectezak (mits daarvoor collectemunten worden gebruikt).

Deze teruggave maakt het u mogelijk uw bijdrage te verhogen zonder dat het u wat kost; de fiscus betaalt immers mee! De omvang van het fiscale voordeel hangt af van uw inkomen, leeftijd en het belastingtarief dat daarbij hoort. De maximale teruggave is 52%, maar zal in de meeste gevallen lager liggen.

Even een rekenvoorbeeld (geen periodieke schenking): stel dat u een belastbaar inkomen van € 30.000 hebt, nog niet AOW gerechtigd bent en € 1.000 aan giften betaalt. Het belastingtarief over de top van dit inkomen bedraagt 40,40% (2016). De belastingteruggave is dan (€ 1.000 min 1% van € 30.000 =) € 700 x 40,40% = € 282,80. Dus: een bedrag van € 1.000 aan giften levert in deze situatie een teruggave van belastingen op van  € 293,65.

De belastingdienst hanteert overigens wel grenzen voor de giftenaftrek: vanaf 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen tot maximaal 10% van het drempelinkomen is aan giften aftrekbaar. De eerste 1% telt daarbij niet mee.

Deze grenzen zijn te voorkomen door een zogeheten periodieke schenking. Sinds 1 januari 2014 hoeft deze niet meer via een notariële akte vastgelegd te worden, maar mogen fiscaal worden afgetrokken mits vastgelegd via een modelovereenkomst van de belastingdienst, tussen u als gevende en de kerk als ontvangende partij. Deze modelovereenkomst is beschikbaar op het Kerkelijk Bureau en is ook te downloaden van de site van de PKN, http://www.protestantsekerk.nl/steunons/donateur/Periodieke-gift/Paginas/Periodieke-gift.aspx. Op deze site is ook de informatie te vinden inclusief een schenkcalculator waarin u het voordeel zelf kunt berekenen.

Bedragen die u via de collectezak geeft, komen als gezegd ook voor aftrek in aanmerking. Voorwaarde is dan wel dat u kunt aantonen wat u betaald hebt. Dat kan door collectemunten te kopen en die munten vervolgens in de collectezak te doen. Op pagina 2 van De Kern kunt u lezen hoe u collectemunten kunt bestellen.

Het College van Kerkrentmeesters is graag bereid eventuele vragen over deze boeiende materie te beantwoorden.

Legaten en erfstellingen

Met enige regelmaat wordt onze kerk begunstigd met een legaat (een bepaald bedrag of bepaalde bezittingen) dan wel een hele of gedeeltelijke nalatenschap. Het gaat soms om flinke bedragen. Voor de kerk zijn deze extra inkomsten, die naar hun aard niet in onze begroting zitten, bijzonder welkom. Hoewel wij het vooral moeten hebben van het ‘levende’ geld dat jaarlijks door de leden wordt bijeengebracht, zijn grote investeringen (zoals in gebouwen) vaak alleen mogelijk als er extra geld beschikbaar is door erfstellingen en legaten. Deze extra middelen zijn door de eeuwen heen voor het voortbestaan van de kerk bijzonder belangrijk geweest.

Vele goede doelen organisaties roepen u tegenwoordig via de media en mailings op hen te gedenken in uw testament. Deze directe en soms ook wel wat indringende -om niet te zeggen: opdringerige- benadering hebben wij als kerk nooit willen toepassen. Aan de andere kant is er wel de nuchtere constatering dat elk leven hier eindig is en dat het alleen maar goed is om tijdig na te denken over wat er met uw aardse bezit moet gaan gebeuren. Mocht het zo zijn dat er ruimte is om ook na uw dood de Protestantse Gemeente in Heerenveen te steunen door geld of andere bezittingen na te laten, kunt u dat regelen met uw notaris. Het is goed om te weten dat dit volledig belastingvrij kan geschieden, omdat de PKN door de belastingdienst officieel als ANBI (goede doel) instelling is aangemerkt.

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact met een van de kerkrentmeesters. Wij zijn graag bereid om in vertrouwen de mogelijkheden met u te bespreken. Ook is ter informatie een brochure beschikbaar, die nader ingaat op deze materie. Op verzoek stuurt het Kerkelijk Bureau u die brochure graag toe. Uiteraard kan ook uw notaris u nader informeren.

Namens de commissie Geldwerving (College van Kerkrentmeesters),

Gerrit Renes

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved