40 dagen tijd 2018 : Onvoorwaardelijke liefde

 

Spaardoosjesactie 40 dagen tijd tegen kinderarbeid in Ghana 

Op zondag 25 februari zullen ook de spaardoosjes nog worden uitgedeeld. De opbrengst van deze actie gaat dit jaar naar het tegengaan van kinderarbeid in Ghana. 

Veel straatkinderen komen van het platteland in het noorden. Zij ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om naar de stad te trekken. De kinderen zijn tussen de 7 en 18 jaar oud. Veel kinderen (vooral meisjes) hebben geen opleiding gevolgd, kunnen niet lezen en schrijven, spreken een lokale taal en geen engels. Ze kunnen daardoor meestal geen werk vinden en belanden op straat. Jongens laten zich inhuren als drager op de markt. Meisjes verkopen goederen, water of kleine etenswaren zoals pinda’s of belanden in de prostitutie.

In 2002 is de Ghanese organisatie AG Care een opvangcentrum gestart om meisjes die in Accra op een van de vele markten hun geld verdienen van de straat te halen en terug te brengen naar hun gemeenschap. AG Care is de organisatie voor het diaconale werk van de Assemblies of God.

Naast de hulp voor straatmeisjes houdt de organisatie zich ook bezig met medisch werk, plattelandsontwikkeling, hiv/aidsvoorlichting, (beroeps)onderwijs, microkredieten en andere programma’s voor kinderen.

Veel straatmeisjes krijgen zelf jong kinderen, waar ze vaak slecht voor kunnen zorgen. Daarom is er ook een dagopvang gestart in het Lifeline centrum, De kinderen krijgen hier les, gezonde maaltijden en medische zorg. De jonge moeders betalen een symbolische bijdrage voor deze opvang.

Meisjes hebben vaak minder onderwijs gevolgd dan jongens en weten vaak weinig van seksueel overdraagbare aandoeningen. Terwijl ze veel kans hebben dit op te lopen, als ze bijvoorbeeld op straat in de prostitutie belanden. Ze lopen een hoog risico op besmetting met hiv/aids en ongewenste zwangerschap. Bij Lifeline krijgen meisjes voorlichting over gezondheid, hygiëne en alle risico’s die zij lopen. Ook leren zij hoe ze meisjes in dorpen het beste kunnen voorlichten over de risico’s van het stadsleven om te voorkomen dat zij ook naar de stad trekken.

Sociaal werkers helpen de meisjes om weer contact te zoeken met familie in hun dorp van herkomst en stimuleren hen om zo mogelijk terug te keren. Vaak spelen er niet alleen economische problemen maar ook sociale problemen, die opgelost moeten worden. Meisjes die een vak geleerd hebben krijgen een lening om materialen aan te schaffen om hun eigen bedrijfje te starten. Ze krijgen nog drie maanden begeleiding om dit van de grond te krijgen. De meisjes moeten zich flink inspannen om financieel te kunnen overleven in hun dorp van herkomst, maar samen met familie en sociale werkers lukt het de meesten om weer een nieuw bestaan op te bouwen.

De ZWO beveelt deze actie van harte bij u aan !!

Uw giften voor de zending zijn van harte welkom. U kunt deze kwijt in de zendingszuil. Voor de kaarten geld : alleen kaarten met een postzegel en geen dubbele (verjaardags- en kerst) kaarten. Kaarten met afbeeldingen van : Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos, Hartjeskaarten ‘Voor het kind’, De Koninglijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en geboortekaartjes zijn ook van harte welkom.

In de zuil zitten drie gleuven: links voor acties, midden voor zendingsgeld en rechts voor postzegels. Die hebben we dus liever ook in de grote bak.

U kunt uw gift ook overmaken op onze nieuwe bankrekening : NL95TRIO 0338761322 of via de app protestant-Trinitas-donaties.

Een hartelijke groet, namens de ZWO, Anita Roolvink


 

Postzegels en kaarten sparen voor de zending
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

 1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.
 2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
 3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
 4. Alleen bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
 • Anton Pieck
 • Rien Poortvliet
 • Rie Kramer
 • Marjolein Bastin
 • Anne Geddes
 • Unicef
 • Removos (mond en voetschilders)
 • Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
 • De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
 • Geboortekaartjes

U kunt de postzegels en kaarten inleveren in Trinitas en de Sionskerk. Voor vragen kunt u terecht bij Nelleke de Raaf tel.610806 of Genoveva Bikker tel.633430. Bij hen kunt u ook terecht met vragen over de verdere verwerking of de bestemming van de opbrengst. 

De opbrengst van 2016 was (postzegels, kaarten, mobieltjes en oud geld € 41.289 en in 2017 € 31.533 dus de moeite waard.

 

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved