Actie week : Versterk de Kerk in het Midden Oosten.

Aankondiging en OPROEP om met ons mee te bidden!

 

In de Vredesweek willen we op zaterdagavond 24 september in de avond een klein uurtje stilstaan, en bidden voor, de situatie van kerken in het Midden-Oosten, die onder moeilijke omstandigheden praktische hulp bieden. Christenen en kerken daar zijn zwaar getroffen door vijf jaren uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Twee derde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak.  Zij zijn een van de grotere hulpverleners ter plekke. En ze blijven zich inzetten!                                                                                                                        

Kerk in Actie luidt in de week van 17 t/m 25 september de noodklok door een Actieweek te houden voor kerken in het Midden-Oosten.

Ons gebed en aandacht is hard nodig, zodat zij vol kunnen houden.  

Laten wij hen niet vergeten! Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen in de collecte van 25 september.

Wij bevelen de collecte van harte bij u aan!

En we willen ook gedurende een korte ‘Wake’, een ingelaste gebedsviering, op 24 september (in TRIADE) door middel van beelden, teksten, liederen en gebeden onze mede zusters en broeders in de kerken van het Midden-Oosten aandacht geven. Van harte aanbevolen, namens de taakgroep ZWO en uw diaconie!

Nogmaals: deze wake is op zaterdag 24 september om 19.30 in Trinitas, voorganger ds. de Buck.    U KOMT TOCH OOK?!

 

 

Nieuws van de ZWO

Dit is het laatste bericht van mijn hand dat ik voor de ZWO mag maken omdat ik afscheid heb genomen als ZWO-diaken en ZWO-lid. Ik heb het met veel plezier gedaan!

Maar u raakt niet verstoken van ZWO-nieuws want het stokje wordt overgenomen door Marcha de Jong. Dat komt vast goed.

Bij het aansteken van de kaars voor India dachten wij op zondag 3 juli  aan Lahak uit India

Lahak is ernstig ziek.

Ze kan niet meer goed functioneren.

Ze kan alleen nog koken voor haar gezin.

Ze heeft medicijnen nodig.

Het gaat niet zo goed met haar maar ze krijgt hulp.

Shalom helpt haar met de medicijnen.

Als ze medicijnen heeft kan ze weer wat meer werk doen.

Met weven verdient ze dan wat extra geld.

Daarom steunen we het werk van Kerk in Actie.

 

De vakantieperiode staat voor de deur en dus komt er de komende 6 weken geen nieuwe Kern. Daarom wil ik nu alvast uw aandacht vragen voor de zomerzendingscollecte op zondag 14 augustus. Die is bestemd voor het Henry Martyn Institute in India.  

Het Henry Martyn Insitute is opgericht in 1930 in de stad Hyderabad. Er waren toen veel conflicten tussen hindoes en moslims. Deze conflicten hebben de relaties in de stad ernstig verstoord. Sinds die tijd heeft het HMI veel ervaring opgebouwd hoe mensen van verschillende geloofsachtergrond, christenen, hindoes en moslims, in dat enorme land India toch vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Ze weten veel van al deze religies, geven kennis door en werken zo aan goede verhoudingen en vrede, ook met jongeren.

Bent u op 14 augustus nog met vakantie? U zou uw bijdrage voor deze collecte al van tevoren kunnen overmaken.  Het banknummer  NL50 INGB 0004336766 van de ZWO Commissie Protestantse Gemeente Heerenveen  staat open voor uw giften onder vermelding van het collectedoel HMI of zending algemeen.

In de maand juni mochten we een bedrag van €193,08 voor de zending ontvangen. Hartelijk dank!

Namens de ZWO een fijne vakantie gewenst!   

Corrie Teijema- van Welzenis


Een tijdje geleden werd ik gebeld door een gemeentelid in Oranjewoud met de vraag of de ZWO een bestemming weet voor haar antieke koffernaaimachine. Dit naar aanleiding van de berichtgeving in De Kern over de diverse projecten van Kerk in Actie. Navraag bij Kerk in Actie leverde het adres op van de Stichting Gered Gereedschap. Die blijkt ook 2 inzamelpunten te hebben in Heerenveen: Technicum, Abe Lenstra Boulevard 10 en Praxis aan de Jousterweg. Het oude gereedschap wordt in Nederland gerestaureerd en vervolgens per container naar diverse ontwikkelingslanden getransporteerd. Dus als u bij het opruimen van uw schuurtje of zolder overbodig gereedschap vindt, weet u waar het naartoe kan. Op www.geredgereedschap.nl vindt u alle informatie en filmpjes. 


In de vorige Kern werd opnieuw uw aandacht gevraagd voor het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten (geen dubbele!). Daar komen nu ook lege merkcartridges en oude mobieltjes bij. De mobieltjes gaan naar Eeko die bekijkt of hergebruik mogelijk is. Vaak voor de markt in Afrika. En als ze niet te repareren zijn worden ze gerecycled; de dure grondstoffen worden eruit gehaald.

Zo ziet u dat niet alleen financiële gaven maar ook materiële zaken welkom zijn.

Op de rekening van de ZWO werd in maart een bedrag van €175,08 ontvangen voor de zending, €157,50 voor Moldavië (spaardoosjes), €105,00 voor Vluchtelingen in Syrië, €32,50 voor Vrouwen in India, €105,00 voor Boerinnen in Ghana, €145,00 voor Kinderen in Nederland en €157,00 te verdelen over alle projecten van de 40dagentijd, in totaal dus €544,50 voor de collectes in deze periode.  Dat is geweldig, alle gevers hartelijk dank!

Toch waag ik het om weer het    banknummer  NL50 INGB 0004336766 van de ZWO commissie Protestantse Gemeente Heerenveen te vermelden. want uw bijdrage voor de zending blijft welkom!

Een hartelijke groet, namens de ZWO,                                                                 

Corrie Teijema- van Welzenis


Bij het aansteken van de kaars voor India dachten wij op 3 april aan Arvind uit India

Arvind is 14 jaar

Hij is van huis weggelopen omdat hij geslagen werd

Hij leefde op straat waar hij gevonden is.

Iemand heeft hem doorgestuurd naar het SAVE huis

Daar is hij opgevangen.

Nu gaat Arvind weer naar school.

Hij is nog onrustig maar erg wil graag leren

Het gaat nu goed met hem

Hij heeft een certificaat gehaald en spreekt al wat Engels.

Kerk in Actie steunt de opvang door SAVE


 

Dit keer wil weer eens de aandacht vestigen op de zendingsbussen en de zendingszuil. Er zijn trouwe donateurs in alle kerkgebouwen maar het wordt de goede gevers in Trinitas niet gemakkelijk gemaakt: onlangs kon er geen zendingsgeld meer door de gleuf omdat die verstopt zat door een pak kaarten. Daar is de zuil ook niet geschikt voor. Als het goed is staat er elke zondag naast de zuil een grote bak voor de kaarten en de postzegels. Als dat niet het geval is, schiet dan de dienstdoende diaken bij de deur aan, die weet er alles van. Voor de kaarten geldt: alleen kaarten met een postzegel en geen dubbele (verjaardags- en kerst) kaarten. In de zuil zitten drie gleuven: links voor acties, midden voor zendingsgeld en rechts voor postzegels. Die hebben we dus liever ook in de grote bak.

We zijn dankbaar voor het grote aantal gulle gevers die hun bijdrage voor de collectes in de 40dagentijd gestort hebben op het inmiddels wel bekende banknummer  NL50 INGB 0004336766 van de ZWO commissie Protestantse Gemeente Heerenveen . In de volgende Kern kan ik de opbrengst daarvan vermelden. Ook een bijdrage voor de zending blijft welkom. Vermeld u er dan wel het woord zending bij. 

Een hartelijke groet, namens de ZWO,  Corrie Teijema- van Welzenis

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved