ANBI-transparantie van de diaconie Protestantse Gemeente Heerenveen.

 Beleid diakonie 2014-2017


 

UITNODIGING en oproep voor deelname aan Workshop ‘GOD IN DE SUPERMARKT’.

Vanuit de Cie-Duurzaamheid-Heerenveen bieden we aan om met ons mee te gaan en samen deel te nemen aan 2 workshops ‘God in de supermarkt’, die gratis worden gegeven op dinsdag 06 en 13 februari 2018, van 19:45 tot ca. 22:00 uur. In de Opstandingskerk, Esdoornstraat 25, te ZWOLLE-Noord.god in supermarkt.png                                                                                                

De workshop is ons bekend van de laatste landelijke GroeneKerkendagen.  We hebben daar kunnen deelnemen aan een proefles die gegeven werd door twee enthousiaste en bevlogen mannen.  Wij hebben hen gevraagd om deze workshop ook in Heerenveen aan te bieden, maar dat was voor de voormalig studenten uit Wageningen (nog) een paar stations té ver. Zij hebben namelijk ook een baan en een gezin en daarnaast maken zij tijd om, vanuit hun christelijke levensovertuiging, deze workshops te geven.  We zijn blij dat wij nu in de gelegenheid zijn om bij een gemeente in Zwolle aan te kunnen schuiven.                                    

De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we dagelijks maken in de supermarkt, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De beide bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en gaan in een vlot tempo een serieuze, maar niet té zware, dialoog aan. Er wordt gebruik gemaakt van veel materiaal uit actuele documentaires en websites.  Het is niet per se nodig om beide avonden te bezoeken.  Nadere informatie over de onderdelen per avond volgt bij aanmelding.                                                                                                          

Wil je je voorbereiden of meer informatie, kijk dan bij het kopje ‘PROMOTIE’ van hun website:  www.godindesupermarkt.nl of op www.facebook.com/godindesupermarkt .

Wil je mee naar Zwolle, geef je dan bij ons op, graag uiterlijk al op 03 februari voor de 1e workshop en uiterlijk 10 februari als u alleen de 2e avond wilt bezoeken.  

Bij: Martha Veldboom, tel. 622440, Email marthaveldboom@live.nl  of Dick Kleinhesselink, tel. 629510 Email dickkleinhesselink@kpnmail.nl . Mooier is om beide avonden te bezoeken.  Na opgave overleggen we hoe we naar Zwolle zullen reizen.

Met vriendelijke groeten en van harte aanbevolen.                                                                                                   

Namens de aanjaaggroep Duurzaamheid: Dick Kleinhesselink en Martha Veldboom 


 

JAARBERICHT van de (diaconale) werkgroep DUURZAAMHEID.

Wij houden ons bezig met GROENE & FAIRE KERK zijn, zowel in Trinitas alsook in de Sionskerk. 
Bijgaand, ter informatie:
een weergave van onze activiteiten in 2015, plus daarbij enkele aanvullende stukken.
Het een en ander geeft inzicht in onze (vaak stille) activiteiten. We ‘hangen’ als werkgroep onder het CvD en geven hiermee rekenschap van ons werk.
Dat werk gaat –als vanzelf(?)- door in 2016, en verder.
Het huidige jaar (2016) wordt wel cruciaal voor ons als kleine en al iets onderbezette Gideonsbende, want werkgroeplid Gjalt Jan van der Lei heeft zijn termijn als wijkdiaken erop zitten, en ook René van de Veen heeft aangegeven dat hij taken wil afstoten.
Daarom een OPROEP aan welwillende kerkleden om namen van geschikte kandidaten aan ons door te geven, en om samen de schouders onder de mooie uitdaging van duurzaamheid, gerechtigheid en heelheid van Gods schepping te zetten. We rekenen de Duurzame Maaltijden en het Repair Café ook tot onze medestanders!
En natuurlijk zijn we bereid om desgevraagd nadere uitleg te geven over onze taak-opdracht, werkzaamheden en invulling tot nog toe.  
Met vriendelijke groeten (ook namens Gjalt Jan en René).

 

Jaarverslag 2015 taakgroep DUURZAAMHEID   


OPA- oud papier actie

Al vele jaren werkt een groep vrijwilligers mee om 13 keer per jaar op zaterdag oud papier op te halen bij alle “hoogbouw”in Heerenveen waaronder o.m. Mariënbosch en de Oranjewoudflat. In december 2015 hebben we afscheid genomen van Marcus Postuma die deze activiteit vele jaren gedragen heeft. De afgelopen jaren hebben we gemiddeld 2500 euro per jaar opgehaald met deze activiteit, waarbij we om de 4 weken langs onze adressen gaan. Het geld dat we binnen krijgen gaat voor de helft naar de diaconie voor diaconale projecten, met het  “OPA” geld heeft de diaconie o.m. financiële ondersteuning gegeven aan jeugd die deelgenomen hebben aan projecten van World Servants , ook zijn er giften gedaan aan Dorcas voor het transport van de jaarlijks ingezamelde levensmiddelen en aan de Voedselbank in Heerenveen. De andere helft gaat naar de kerk voor algemene doeleinden.We hopen nog vele jaren door te gaan met dit duurzame- en ook leuke- stukje kerkenwerk.Onze groep zou graag een uitbreiding zien van 3 a 4 mensen, zodat we weer op een gemiddeld aantal van 2 zaterdagen per jaar komen dat je ingeschakeld wordt.

Contactpersoon van OPA : Rob Goethals, e-mail: robgoethals@upcmail.nl   

Het noodfonds 
Het noodfonds van de diaconie, waarin een aantal (oud-)diakenen zitting hebben, probeert bijstand te verlenen aan mensen met incidentele financiële problemen.
Vertrouwelijkheid staat heel hoog bij ons in het vaandel!
Het noodfonds coördineert zegelspaaracties,  werkt nauw samen met de Voedselbank en geeft elk jaar kerstpakketten weg aan mensen die het nodig hebben.
Het noodfonds is te bereiken via het mailadres: noodfondspknheerenveen@gmail.com of via het telefoonnummer: 0513 – 633538.

Zegeltjes actie en cake bakken
Incidenteel wordt door het noodfonds een zegelspaaractie georganiseerd. Het hangt er vanaf welke spaaracties van supermarkten geschikt zijn om mee te sparen (v.b. sparen voor boodschappenpakketten). De zegels worden verzameld in de zuil die in de hal van Trinitas staat en in een speciale doos in de Sionskerk.
Ook wordt er zo nu en dan een cake-bak-actie gehouden voor de Voedselbank. Gemeenteleden kunnen dan een (zelfgebakken) cake of koek, goed verpakt, inleveren voor de ochtenddienst in Trinitas en de Sionskerk.

Vervoer naar de kerk
Wanneer u moeilijk op eigen gelegenheid de kerk kunt bereiken, maar toch graag de kerkdienst bijwoont, dan kunt u zich voor vervoer opgeven. Er wordt voor u naar een groep autorijders gezocht die u elke week volgens een vast rooster naar de kerk rijden. 
U kunt hiervoor bellen: 
Trinitas                                  dhr. K. Krist (Coördinator)Tel. 621497
                                              dhr J. Visser Tel. 633538
Sionskerk/Skoattertsjerke       dhr. K. Oenema Tel. 653164

Voedselbank Heerenveen: 
De doelstelling van de voedselbank is het inzamelen van voedseloverschotten of voedsel dat zal worden vernietigd. Dit wordt vervolgens  kosteloos ter beschikking gesteld aan mensen die tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Heerenveen bestreden. Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van deze mensen de gelegenheid gegeven om iets waardevols te doen als vrijwilligers.
Door de grote stijging van cliënten, is er ondanks de steun van diverse leveranciers, niet altijd voldoende voedsel. Een beetje tegen onze doelstelling in, moeten we daarom nu ook voedsel bijkopen. Voor de aankoop van voedsel en voor andere onkosten, is echter financiële ondersteuning noodzakelijk. 
Kerken (waaronder Trinitas) en bedrijven, zijn een belangrijke sponsor van de voedselbank. Daarnaast krijgen we giften van particulieren. We vragen u om ook dit jaar ons te steunen om onze voedseluitgifte mogelijk te maken.
U kunt voor meer informatie terecht op onze site www.voedselbankheerenveen.com. Het bankrekeningnummer van de Voedselbank is NL16RABO0108458377.
 
 

Copyright © 2014 All Rights Reserved