College van Diakenen

Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie Ordinantie 11, art. 4.

Copyright © 2014 All Rights Reserved